Índice Calidade do Aire

Índice Calidade do Aire

0 Índice Nacional de Calidade do Aire permite comprobar, en tempo real e de forma sinxela, a calidade do aire que marcan as estacións de medición da rede nacional de vixilancia, incluíndo ademais recomendacións sanitarias para a poboación xeral e sensible.

Móstrase a situación en materia de calidade do aire para: partículas en suspensión, ozono troposférico, dióxido de nitróxeno e dióxido de sofre. Establecendo cinco niveis de calidade do aire en función do resultado de dito índice: boa, razonablemente boa, regular, desfavorable, moi desfavorable e extremadamente desfavorable.​​​​​​​​​​

O Índice Nacional de Calidade do Aire (ICA) foi aprobado mediante a Orde TEC/351/2019, do 18 de marzo, modificado su Anexo mediante la Resolución do 2 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Esta orde segue as directrices do Índice Europeo de Calidade, o cal foi posto en marcha en novembro de 2017 pola Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) e a Comisión Europea e permite aos usuarios comprobar a calidade actual do aire en cidades e rexións de toda Europa.

O ICA aplícase a todo o territorio nacional e básease nos valores de concentración de cinco contaminantes clave:

  • ​Partículas en suspensión PM10
  • ​Partículas en suspensión PM2,5
  • Ozono troposférico (O3)
  • Dióxido de nitróxeno (NO2)
  • Dióxido de sofre (SO2)

As bandas do índice de calidade do aire establécense tomando en consideración os riscos relativos asociados á exposición a curto prazo a PM10, PM2,5, O3 e NO2, de acordo co establecido pola OMS e no caso do SO2, os valores límite establecidos na Directiva de Calidade do Aire da UE.

niveles.jpg 

Fonte: Orde TEC/351/2019, do 18 de marzo

O índice de calidade do aire incorpora recomendacións sanitarias para a poboación en xeral e para a poboación sensible, na liña coas recomendacións sanitarias do índice de calidade europeo.

recomendacions ICA.jpg

Fonte: Orde TEC/351/2019, do 18 de marzo

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde